By September 25, 2017 Read More →

1681 The Jews of Jerusalem

Old City of JerusalemBruyn, Cornelis de: Reyzen… doored vemaardste Deelen van Klein Asia, die eylanden Scio, Rhodus, Cyprus enz. Mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina. Delft 1698, 256-294.

Source: Nathan Schur. Jerusalem. In Pilgrims’ Accounts Thematic Bibliography

Comments are closed.